Hawaiian Pule
Aloha-Conch Aloha Dancer
Hawaiian Pule
(Prayers/Chants)

Aloha-What is Aloha

Aloha-HibiscusBanner
 

Seven Principles of Huna

Be Aware – Be Free – Be Focused – Be Here – Be Loved – Be Strong – Be Healed

HunaPrinciples2a

 

Kanaloa Pule

Ike – Kala – Makia – Manawa – Aloha – Mana – Pono ... Lono – Ku – Kane – Kanaloa
 
 Eye of Kanaloa2-soft

 Declarations

  • Aloha  (hello, good bye, love)
  • Mahalo  (thank you)
  • Ahuwale Ka Nane Huna  (That which is hidden is revealed.)
  • Ua Ola Loko I Ke Aloha    (Healing comes from within by means of love.)
  • Bless the Present – Expect the Best – Trust Yourself

Huna-BET

 

 Numbers

1-E kahi    2-E lua     3-E kolu     4-E ha       5-E lima
6-E ono     7-E hiku   8-E walu    9-E iwa   10-Umi
                                                            Huna-Live Aloha

 Aumakua Pule    (Blessing/Prayer)

Aumakua, Mai Ka Po Wai Ola, Ho’ikea, Mai I Ke Ola, Amama
(Higher Spirit, out of the inner world, bring forth the water of life & manifest this blessing)

      Aumakua             (ow mah koo ah)  

Mai Ka Po            (my kah poe)

Wai Ola               (wy ola)

Ho’ikea                (hoe ‘ee kay ah)

Mai I Ke Ola         (my ee kay ola)

Amama                (ah mama)

 Huna-Plumeria

 

 

Sun Pule  (3x)

Aloha E Ka La, Aloha E    (Greetings O Sun, Welcome)

E Ho’oulu Mai E Ka La     (Enrich & Empower, O Sun)

I Ka Honua Nei               (This beautiful Earth)

Amama E

 Huna Sunrise

 

E Ho Mai Pule (3x)

E Ho Mai Ka, 'Ike Mai Luna Mai E  (Come, come bring us the knowledge & wisdom from above)

O Na Mea Huna No'eau, O Na _*_ E  (of many things, ancient knowledge, wisdom & *any word)

E Ho Mai . . . E Ho Mai . . . E Ho Mai . . . Eeeee    (Come, Come Here, Come)

Amana E   (Say after 3rd verse)

                    (* Optional Words: Energy Healing - Huna - Lomilomi - Name - Pule - Reiki)

 

Huna-cut trees

 

I Ku Mau Mau  (Repeat after Kumu)(motivational pule -- say with gusto!)

I ku mau mau!      (Stand in couples!)   

I ku wa!                 (Stand at intervals!)

I ku mau mau!     (Stand in couples!)

I ku hulu hulu!      (Haul with all your might!)

I ka lanawao!       (Under the mighty trees!)

I ku wa!                 (Stand at intervals!)

I ku lanawao!       (Stand among the mighty trees!)

I ku wa!                 (Stand at intervals!)

I ku wa huki!         (Stand at intervals & pull!)

I ku wa ko!            (Stand at intervals & haul!)

I ku wa a mau!     (Stand in place & haul!)

A mau ka eulu!     (Haul branches & all!)

E huki E!                (Haul now!)

Kulia!                     (Stand up my hearties!)


 

EarthStar Spiritual Center

Dale & Jeanne Stacy

(336) 668-7044

Email

 
logo-esc-blue

Multi-Faith Church for Living A.L.O.H.A. ~ Discovering Our Wholeness

Harmony of Mind ~ Body ~ Spirit
 WishList-Donate

Click button below for EarthStar donations, books/manuals, classes & private sessions.

 

 

 

 

 

Mahalo & Aloha!

 Hawaiian Heart wreath


 

 

EarthStar Sponsors

 

 Making Things Pretty
Making Things Pretty
Jeanne Stacy
 

 

shp-kalamana

 KalaMana Design

Mishi Clauberg

 

 

loa

Light of Aloha

Mishi & Tim Clauberg

 

 

shp-ebn

Eclectic By Nature

Tavane Taylor

 

  

Wildflower Weddings 

Wildflower Weddings

& Events

Luci Stacy Milam